Pravno obvestilo

Upravitelj spletne strani poglejpoglej.si in njenih podstrani (v nadaljevanju spletna stran) je podjetje PoglejPoglej, Klemen Štepec s.p. (v nadaljevanju podjetje PoglejPoglej).

Vse informacije in vsebine, objavljene na spletni stani podjetja PoglejPoglej, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zašcite ali druge oblike zašcite intelektualne lastnine. Dokumentov, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugace razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja PoglejPoglej.

Ker obstajajo na spletni strani poglejpoglej.si in njenih podstraneh določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi s podjetjem PoglejPoglej, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zašcito, točnost in varnost podatkov, objavljenih na teh spletnih straneh, kot tudi ne za morebitno škodo, ki bi jo uporabnik utrpel z obiskom teh povezav.

Podjetje PoglejPoglej se bo na vse načine trudilo, da zagotovi najbolj točne in najnovejše podatke na spletni strani poglejpoglej.si in njenih podstraneh, vendar si pridržuje pravico do sprememb vseh objavljenih vsebin. Podjetje ni odgovorno za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

Na določenih mestih spletne strani poglejpoglej.si in njenih podstraneh, bo podjetje PoglejPoglej zbiralo osebne podatke uporabnikov (ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-poštni naslov), o čemer bo uporabnik obvešcen in bo lahko te podatke prostovoljno posredoval. Podjetje PoglejPoglej jamči, da bodo na ta način zbrani podatki namenjeni izključno uporabi podjetja PoglejPoglej. Podatki uporabnikov spletne stani poglejpoglej.si in njenih podstranii v nobenem primeru ne bodo predani tretji osebi ali bili kako drugače zlorabljeni. Podjetje se zavezuje k trajnemu varovanju vseh zbrani podatkov preko spletne strani. Podjetje ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob izpolnjevanju obrazcov na spletni strani poglejpoglej.si in njenih podstraneh.

S posredovanjem podatkov, se uporabnik strinja s kontaktiranjem s strani podjetja PoglejPoglej v kateremkoli trenutku, v skladu z interesom podjetja PoglejPoglej.

PoglejPoglej, Klemen Štepec s.p., 2012